Pakistan'da Yaşanan Acıları Biraz Olsun Dindirmek İçin Gönüllü Olmak İster misiniz?


  • Ağustos 18, 2010
  • 1840

PAKİSTAN'DA YAŞANAN ACILARI BİRAZ OLSUN DİNDİRMEK İÇİN
GÖNÜLLÜ OLMAK İSTER MİSİNİZ?


Türk Tabipleri Birliği, olağandışı durumlarda sunulan sağlık hizmetlerini izlemeyi ve gereğinde danışmanlık sağlamayı etkinlik alanları içinde saymakta, toplum sağlığı ve mesleki etkinlik alanındaki sorumlulukları kapsamında olağandışı durumlarda sağlık hizmetlerine ilişkin çalışmalar yürütmektedir. Marmara ve Düzce depremleri sonrasında daha kapsamlı bir yapılanma gereksinimi üzerine, çalışmalar, 18 Aralık 1999'da oluşturulan TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu (TTB-ODSH) ve Odalarda komisyonlar aracılığıyla yürütülmeye başlanmıştır. 1999 Marmara depremi sonrası yaklaşık bir yıl boyunca bölgede çeşitli faaliyetler sürdüren, sonrasında da hazırladığı raporlar ile (17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 Depremleri Sonrasında Geçici Yerleşim Alanlarında Yaşayanların Sağlık Hizmetlerini Kullanımının Değerlendirilmesi - 2001) izlem ve değerlendirmelerine devam eden örgütümüz bilgi birikimini, alan deneyimleri ile birleştirme olanağına kavuşmuştur.

Bugün, Türk Tabipleri Birliği'nin 1990'lı yılların başından beri sürdürmekte olduğu olağandışı durumlarda sağlık hizmetleri çalışmalarında yeni bir aşamaya gelinmiştir. 11 Haziran 2005 tarihinde TTB, Kızılay, Türk Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, ODTÜ Mezunları Derneği'nin ortaklaşa imzaladıkları protokolle olağandışı durumlarda ortak çalışma kararı alınmıştır. TTB olarak bu alanda yeni faaliyetlere olanak tanıyan bir çerçeve oluşturmaktadır. Bu kapsamda Pakistan'da meydana gelen ve büyük boyutlarda yıkıma yol açan deprem felaketi ile ilişkili olarak sürecin başından beri söz konusu protokol gereği Kızılay ile yürütülen görüşme ve toplantılarda kritik bir aşamaya gelinmiştir. Pakistan depreminin ertesi gününden başlayan Kızılay Başkan Vekili, Kızılay Genel Müdürü ile birlikte yapılan görüşme ve toplantılarda Pakistan'da Kızılay'ın üstlendiği deprem bölgesinde (Muzafferabat ve çevresi) sağlık hizmetlerinin koordinasyonun Türk Tabipleri Birliği tarafından üstlenilmesi prensip olarak uygun görülmüştür. Bu koordinasyon fonksiyonunun yerine getirilebilmesi için gerekli alt protokol hazırlıkları sürdürülmektedir. Bu koordinasyon çerçevesinde bölgede hizmet verecek gönüllü hekimlerin sağlanması da öngörülmektedir.

Söz konusu gönüllü hekimler protokol gereği çalıştıkları kamu kurumlarından ücretli izinli sayılacaklar, 20 günlük dönemlerle hizmet verecekler(kendi istekleriyle daha uzun kalabilirler), bu meslektaşlarımızın iaşe ve ibatesi Türkiye Kızılay Derneği tarafından karşılanacak, kendilerine günlük 70 USD harcırah ödenecek olup transferleri Türkiye Kızılay Derneği tarafından sağlanacaktır.

Bu hazırlıklar sürerken, Türkiye Kızılay Derneği sözlü ve 18.10.2005 tarihli yazısıyla; Muzafferabat'ta 50 yataklı seyyar cerrahi hastanesi oluşturulduğunu ve bu hastanede hizmet vermek üzere tüm branşlarda hekimlere ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir. Bu koşullarda Pakistan'da hizmet vermek isteyen meslektaşlarımızın İstanbul Tabip Odasına başvurmaları önemle rica olunur. Katkılarınızı bekler çalışmalarınızda başarılar dileriz

Saygılarımızla,

İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

Not: Gönüllü hekimlerin pasaportunun olması yeterlidir.

İrtibat: İstanbul Tabip Odası, 0212 514 02 92 Tufan Sertlek (114) Emel Karaman (115)


Bu HABERİ Paylaş!