Toplantı Çağrısı: Söyleyecek Sözümüz, Büyütecek Umudumuz Var

Değerli Meslektaşımız,

Sağlık ortamında yaşanan sorunların ve hekimlerin taleplerinin dillendirileceği 14 Mart Tıp Haftası yaklaşıyor.

Türk Tabipleri Birliği’nin tüm tabip odaları ile birlikte “Haksız-hukuksuz ihraç edilenler görevlerine iade edilsin”, “Hastaya yeterli süre ayrılsın”, “Çalışırken ve emeklilikte insanca ücret”, “Sağlıkta şiddet sona ersin” başlıklarıyla özetlediği 4 talebi kamuoyunda görünür kılmak ve başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkili makamlara ileterek bu konularda gerekli düzenlemelerin yapılmasını nasıl sağlayabileceğimizi konuşmak üzere bir toplantı düzenliyoruz.

Aynı toplantıda; ülkemizin geleceği için yaşamsal öneme sahip olan Anayasa Referandumu sürecinde hekimler olarak; “Söyleyecek sözümüz, büyütecek umudumuz” olduğunu tüm hekimlerle birlikte nasıl dile getirebileceğimizi de konuşmak istiyoruz. Sistemin daha demokratik ve daha katılımcı olmasına dair çabalarımızı devam ettirirken neredeyse TBMM’yi etkisiz kılan “tek adam rejimine gidiş, hukuk devletinden kaçış” süreci ve gerek ülke gerekse sağlık ortamında telafisi mümkün olmayacak bu değişiklik önerileri karşısında, neler yapabileceğimizi tartışmayı kaçınılmaz bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz.

Bu ülkenin harcında emeği olan hekimlerin ülkenin geleceğinde de söz sahibi olması gerektiği gerçeğinden hareketle; Anayasa Referandumu sürecinde demokratik tutumumuzu nasıl göstermemiz gerektiğini konuşacağımız ve yapılabilecek kampanyanın içeriğini paylaşacağımız, görüş ve önerilerinize açık hazırlık toplantısına katılımınızı bekliyoruz.

Saygılarımızla,

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU

 

Toplantı tarihi: 28 Şubat 2017, Salı

Saat: 19.00

Yer: İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binası 4. KatAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası