Medikolegal Açıdan İyi Hekimlik Toplantıları Devam Ediyor

Odamızın, sadece mesleki disiplin işlemi yapan değil, bu durumun yaşanmaması için adımlar atan bir anlayışla başlattığı, Medikolegal Açıdan İyi Hekimlik toplantılarının ikincisi 8 Şubat 2017 tarihinde Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Suat Efe Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantı, Yönetim Kurulu Üyemiz Doç. Dr. Muzaffer Başak’ın, neden böyle bir çalışma yürütülmesine gereksinim duyulduğuna ilişkin sunumu ile başladı. Dr. Başak sunumunda rakamlarla, İstanbul Tabip Odası’na yapılan şikayet başvurularına; inceleme/soruşturma/kovuşturma süreci, konusu, başvuru şekli ve uzmanlıklara göre dağılımı ile başvuru yöntemleri ve sonuçlarına ilişkin bilgilere yer verdi.

Daha sonraki sunumu gerçekleştiren, İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu üyesi Dr. Yavuz Ceylan ise “Tıbbi Etik” konusunu Hipokrat’tan günümüze, tarihsel, coğrafi ve kültürel bağlamda ele alarak “iyi hekimlik” olgusunu olumlu/olumsuz örneklerle ortaya koydu.

Son olarak; Hekim-Hasta İlişkisi/İletişim başlıklı sunumu yapan Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Küey, “hastaya derman, hekime tatmin” ile sonuçlanması beklenen süreçte; insani, etik, bilimsel hekimlik için nasıl bir iletişim konusunu ele aldı.

Toplantı, katılımcıların soru, görüş ve katkılarıyla sona erdi.

Medikolegal Açıdan İyi Hekimlik Toplantıları Devam Ediyor

Medikolegal Açıdan İyi Hekimlik Toplantıları Devam Ediyor

Medikolegal Açıdan İyi Hekimlik Toplantıları Devam Ediyor

Medikolegal Açıdan İyi Hekimlik Toplantıları Devam Ediyor

Medikolegal Açıdan İyi Hekimlik Toplantıları Devam EdiyorAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası