TTB'den Başbakan ve Sağlık Bakanı Hakkında Suç Duyurusu


  • Ağustos 18, 2010
  • 1933

 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ'NDEN BAŞBAKAN VE
   SAĞLIK BAKANI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

   Türk Tabipleri Birliği, yaptıkları konuşmalarla halkı hekimlere karşı kışkırttıkları gerekçesiyle Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep Akdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.
   14 Temmuz 2005 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede Başbakan ve Sağlık Bakanı'nın hekimlere yönelik haksız konuşmalarından söz edilmiş ve 2003-2005 yılları arasında hekimlerin görevleri başında uğradığı sözlü ve fiili saldırıların artmasıyla bu tür sorumsuz davranışların arasında ilişki olduğu belirtilmiştir.
   TTB dilekçesinde; hekimlere yönelik saldırılardan bazı örnekler sunarak, "Yukarıda belirtilen olaylarda saldırılarda bulunan kişiler hakkında adli işlemler yapılmaktadır. Ancak bu kişileri açıklamalarıyla cesaretlendiren, hekimlere karşı kışkırtan, hasta ve yakınlarını neredeyse hekimlere karşı saldrıda bulunmaya azmettiren Başbakan ve Sağlık Bakanının da sorumluluklarının tespiti hekimlerin can güvenliğinin sağlanması bakımından büyük önem taşımaktadır." açıklamasına yer vermiştir.
   Dilekçenin sonuç ve istem kısmında ise, hekimlerin uğradığı saldırılarda saldırganları cesaretlendiren açıklamalarda bulunmuş oldukları gerekçe gösterilerek "...şikayet edilenlerin cezalandırılabilmeleri için kamu davası açılmasını saygılarımızla talep ederiz" denmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!