TTB, Pakistan Depremi Yardım Çalışmalarına Katkıda Bulunmaya Hazır


  • Ağustos 18, 2010
  • 1934


     TTB Pakistan Depremi Yardım Çalışmalarına Katkıda Bulunmaya Hazır

     TTB Merkez Konseyi 10.10.2005 tarihinde bir basın açıklaması yaparak ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile temas geçildiğini, üzerine düşen katkılara hazır olduğunu bildirdi:

     BASIN AÇIKLAMASI
     PAKİSTAN'A YARDIM ELİ UZATILMASI ZORUNLULUKTUR
     Birliğimiz ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile temasa geçerek varolan gereksinimlere yönelik olarak üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu iletmiştir.
     Pakistan'da meydana gelen deprem felaketi bir kez daha olağandışı durumların etkilerini gözler önüne sermiştir. Türk Tabipleri Birliği olarak Pakistan halkına üzüntü ve taziyelerimizi iletmek isteriz.
     Depremin geniş bir coğrafyayı etkilemesi, şu anda bile onbinleri bulan ve her geçen gün artan ölü ve yaralı sayısı, çok büyük bir felaketle karşı karşıya bulunulduğunu göstermektedir. Benzer bir deneyimden geçmiş ve benzer acıları yaşamış bir ülke olarak başta resmi kurumlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin bütünlük ve koordinasyon içinde Pakistan'a yardım elini uzatması bir zorunluluktur.
     Ülkemizde 1990'lı yılların başından bu yana olağandışı durumlar ile ilgili çeşitli alanlarda faaliyetler yürüten ve 1999 yılı depremleri ile alana ilişkin önemli deneyimler kazanan Birliğimiz ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile temasa geçerek varolan gereksinimlere yönelik olarak üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu iletmiştir.
     TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ


Bu HABERİ Paylaş!