İstanbul Tabip Odası, Sağlık Müdürü İle Özel Hastanelerde Hekimlerinin Sorununu Görüştü


  • Ağustos 18, 2010
  • 1808

 

İSTANBUL TABİP ODASI, SAĞLIK MÜDÜRÜ İLE
ÖZEL HASTANE HEKİMLERİNİN SORUNUNU GÖRÜŞTÜ


     İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu , Sağlık Müdürü Dr.Mehmet Bakar ile özel hastanelerde kadrolu çalışan hekimlerin muayenehane açmalarının engellenmesi sorununu görüştü ve bu konuda açılan imza kampanyası sonuçlarını iletti. Dr. Mehmet Bakar , bu engellemeyi kendisinin de uygun bulmadığını, mevzuattaki belirsizliğin en kısa sürede giderileceğini söyledi.
     17 Mayıs 2005' de Genel Sekreter Dr.Ali Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Güray Kılıç, Dr.Mehmet Bakar'ı İl Sağlık Müdürlüğünde ziyaret ettiler ve Özel Hastanelerde kadrolu çalışan hekimlerin muayenehane açmalarının engellememesine ilişkin açılan imza kampanyasına katılan yaklaşık 600 hekimin taleplerinin ilettiler.
     Dr.Mehmet Bakar , İstanbul Tabip Odası ve hekimlerin bu taleplerinin olumlu karşıladığını bildirmiştir. Mevzuattaki bu belirsizliğin giderilmesi için Sağlık Bakanlığı nezdinde yaptıkları girişimlerin sonuçlanmak üzere olduğunu söylemiştir.
     Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından özel hastaneler yönünden bu konudaki engelleyici durumu ortadan kaldıran resmi yazının yazıldığını ancak bunun sirküle edilmesi için muayenehanelerin ilişkili olduğu Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazısını beklediklerini; bunun da en kısa zamanda kendilerine ulaşacağını dile getirmiştir.
     Bu dönem içinde de bu konuya olumlu yaklaştıklarını ve engelleyici tutum içine olmayacaklarının bildirmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!