5 Kasım Görevi Nedeniyle Açılan ve 255 Yıl Hapis İstemiyle Yargılandığımız Dava, Beraat Kararı İle Sonuçlandı


  • Ağustos 18, 2010
  • 1812

   5 KASIM GöREVİ NEDENİYLE AÇILAN VE 255 YIL HAPİS İSTEMİYLE YARGILANDIĞIMIZ DAVA, BERAAT KARARI İLE SONUÇLANDI. .

      Hatırlanacağı gibi, Türk Tabipleri Birliği ve SES'in çağrısıyla, ilk uyarı eylemi 5 Kasım 2003 tarihinde yapılmıştı. 5 Kasım GöREVİ sonrasında, KESK, DİSK, İstanbul Eczacılar Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Veterinerler Odası, Dev Sağlık-İş, HAYAT, SES İstanbul Şubeleri ve İstanbul Tabip Odası yönetim kurulu üyelerinin aralarında bulunduğu, toplam 12 örgütten, 85 yönetici hakkında dava açılmıştı.
     İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayan yargılamada, "iş bıraktırma" gerekçesiyle hakkımızda toplam 255 yıl hapis cezası isteniyordu. Yargılamanın bugünkü (20.04.2005) duruşmasında Mahkeme, savcılık mütalaasına uygun olarak beraat kararı verdi.
     Mütalaada, yapılan eylemin hukuksal hakların kullanımı niteliğinde olan ve hak arama özgürlüğü kapsamında ele alınması gereken bir eylem olduğu vurgulanarak, hükümetin sağlık hakkını ihlal eden düzenlemelerine karşı örgütsel bir uyarı mahiyetinde ve mesleki ve sosyal haklarla ilgili olduğu da belirtilmekteydi.
     Böylece, GöREVdeyiz eylemleri nedeniyle alınan beraat kararlarına bir yenisi daha eklendi ve GöREVlerin meşruluğu ve haklılığı, hukuk tarafından da onaylanmış oldu. Mahkemenin bu kararının, halkın sağlık hakkının elinden alınması ve hekimlerin giderek daha da kötüleşen koşullarda çalışmaya zorlanması karşısında gösterdiğimiz tepki ve kararlılığın, bütün toplumca anlaşılması ve paylaşılmasının doğal bir sonucu olduğunu biliyoruz..
     Bu karar 21 NİSAN PERŞEMBE günü Türkiye'nin her tarafında yeniden gerçekleştireceğimiz GÖREV eylemliliklerimizin haklılığının ve meşruluğunun yanı sıra "Hukuki"liğini de tescil etmiş oldu.

     İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU


Bu HABERİ Paylaş!