Sağlık Bakanlığı Şef ve Şef Yardımcılığı Sınavını Durdurduğunu Açıkladı


  • Ağustos 18, 2010
  • 1967

Sağlık Bakanlığı Şef ve Şef Yardımcılığı Sınavını
   Durdurduğunu Açıkladı


    TTB'nin açtığı davada Danıştay tarafından 16.6.2004 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verilmesi sonrası, sınav tarihine çok az bir zaman kalmasına rağmen sessizliğini koruyan Sağlık Bakanlığı beklenilen açıklamayı 28.6.2004 tarihinde yaptı.
    Sağlık Bakanlığı'ndan Sağlık Eğitimi Genel Müdür Vekili Doç.Dr.Çetin DİNÇEL imzasıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:
    "Sağlık Bakanlığı tarafından 5.7.2004 tarihinde yapılacağı açıklanan sınav hakkında Danıştay Bakanlığımızca 05 .07.2004 tarihinde yapılması planlanan şef ve şef yardımcılığı sınavlarının ikinci aşaması olan �Mesleki Bilgi, Beceri ve Yetenek ile Eğitim ve Öğretim Yapabilme Yeteneği� sınavları hakkında, Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada Danıştay 5. Daire�nin 16.06.2004 tarih ve 2004/2863 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması kararı verildiğinden; bu karar gereğince söz konusu sınavların yapılması durdurulmuştur.
    Hukukî sürecin seyrine göre yapılacak olan işlemler bilahare duyurulacaktır.
    Doç.Dr.Çetin DİNÇEL
    Bakan a.
    Genel Müdür V."


Bu HABERİ Paylaş!