İlaç Fiyatlarını Avrupa Belirleyecek


 • Ağustos 18, 2010
 • 2058

İLAÇ FİYATLARINI AVRUPA BELİRLEYECEK

     Dr.Serhad Kangöz

     İlaç fiyatlarının belirlenme esaslarını düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararı 14.2.2004 tarih ve 25373 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlaç fiyatlarını Avrupa ülkelerindeki fiyatlara endeksleyen yeni düzenlemedeki esaslar şunlar:

 • Orijinal ilaçların fiyatlarını belirlenirken heryıl beş Avrupa ülkesi seçilerek bunların içinde en ucuz olan iki ülkedeki fiyatları referans olarak alınacak. Sağlık Bakanlığı 2004 yılı için Fransa, İtalya, ispanya, Portekiz ve Yunanistan'ı seçti. Ürünün perakende satış fiyatı, referans alınan fabrika satış fiyatları ortalamasının azami % 90'ı esas olmak üzere, depocu ve eczacı kar oranlan eklenmek suretiyle belirlenecek.
 • Jenerik ilaçların azami fiyatları, belirlenen orijinal ilaç fiyatının %70'ini (yerli üretimlerde % 80) geçemeyecek.
 • Avrupa Birliği'nde pazarlanmayan ürünlerin fiyatları ise benzer ürünlerin fiyatları referans alınarak belirlenecek.
 • Hastane ambalajlı ürünler orijinal ürünlerin % 10 altında olarak belirlenecek.
 • Ürünlerin fiyatları Sağlık Bakanlığı'nın kordinatörlüğünde DPT, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı temsilcilerinin oluşturacağı "Fiyat Değerlendirme Komisyonu" tarafından belirlenecek. Komisyon üç ayda bir toplanacak.
 • İmalatçı ve ithalatçı firmalar, fiyat belirlenmesine esas olacak belgeleri Bakanlığa sunmak zorunda olacaklar. Bakanlık fiyat konusunda 10 gün zarfında kararını bildirmekle yükümlü olacak.
 • Referans alınan ülkelerde orijinal ürün fiyatında % 5 veya daha fazla ucuzluk olması halinde, ilgili firma 30 gün içinde Bakanlığa başvurarak yeni fiyat almak zorunda olacak. Bildirimde bulunulmayan ilacın ruhsatı geçici süre askıya alınacak.
 • Eczacı ve depocu kar oranları basamaklı olarak uygulanacak. İlaçların 10 milyon TL'ye kadar olan kısmında % 25 olan eczacı ve % 9 olan depocu karı, 200 Milyon TL üstünde kalan kısımlarda % 10 ve % 2'ye kadar düşecek.
 • Kararın piyasadaki ilaçlara uygulanabilmesi için İlgili firmalar gerekli belgeleri 45 gün içinde Bakanlığa sunacaklar.

 • Bu HABERİ Paylaş!