15 Şubat 2008 Tarihinde Yürürlüğe Giren Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik Davası Nihayet Bitti

Hatırlanacağı gibi Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, 15 Şubat tarihinde bütünüyle/baştan ayağa değiştirilmişti.

Yazının devamı için tıklayınız

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2013/150 E sayılı kararı için tıklayınız

 

İlgili yazılar için tıklayınız

http://www.istabip.org.tr/index.php/hukuk/guncel-hukuk/3482-ayakta-tehis-ve-tedavi-yaplan-salk-kurulular-hakknda-yoenetmelikte-muayenehanelerin-fiziki-koullarna-likin-duezenlemeler-aclan-davalar-mahkeme-kararlar-guencel-durum.html

http://www.istabip.org.tr/dosyalar/hukuk/hukuk21ekim.pdf

http://www.istabip.org.tr/dosyalar/hukuk/3agustayaktateshis.pdf

http://www.istabip.org.tr/index.php/hukuk/guncel-hukuk/197-15-ubata-dantaydan-bir-darbe-daha.html

http://www.istabip.org.tr/index.php/hukuk/guncel-hukuk/196-oezel-hekimlik-komisyonunun-goerue-ve-talebi-dorultusunda-hukuk-bueromuz-tarafndan-aclan-davada-dantay-10-dairesi-yueruetmenin-durdurulmasna-karar-verdi.html

http://www.istabip.org.tr/icerik/2008ayaktatyd.pdf

http://www.istabip.org.tr/icerik/ayaktateshisdavaeskiyazi.pdfAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası