Medula Kılavuzu’nun Acil Branşında Çalışmayı Kısıtlayan Maddesinin Yürütmesi Durduruldu

01.09.2014 tarihinde, SGK ile anlaşması olan özel sağlık kuruluşlarının acil servislerinde görev yapan kimi hekimler, hiçbir bildirim yapılmaksızın Medula sisteminden çıkartıldı.

Bu işlemin gerekçesini araştırdığımızda, SGK Genel Sağlık Sigortası Medula Web Servisleri Kullanma Kılavuzu’nda 29.08.2014 tarihinde değişiklik yapıldığını ve Medula sistemlerinin bu değişikliğe dayanılarak kapatıldığını öğrendik. Kılavuz’a eklenen “Acil Branşta Kota Uygulaması” başlıklı bu maddede;

Yazının devamı için tıklayınız.

Danıştay kararı için tıklayınız.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası