Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Ve Değişiklikler


  • Haziran 23, 2010
  • 433

Yönetmelik bir bütün olarak değişti.Yönetmeliğin 1. maddesi, 5. maddesi, 6/1-a maddesi, 8. maddesinin 2. fıkrası, 9. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrası, 3. fıkrası, 7. fıkrası, 10. maddesi, 23. maddesinin 5. fıkrası, 24. maddesinin 5. fıkrası, 25. maddesinin 2. fıkrası, 3. fıkrası, 4. fıkrası, geçici 2. maddesinin 4. fıkrası ile geçici 3. maddesinin iptali istemiyle açılan davada Mahkeme;

Yazının devamı için tıklayınız


Bu Haberi Paylaş!