13 Mart İş Bırakma Eylemine Katılan Aile Hekimleri İçin İtiraz Dilekçesi ÖrneğiAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası