İsrail Hükümetini, ABD Emperyalizmini ve İşbirlikçi Hükümetleri Durduralım!

14.08.2006

İsrail hükümetini, ABD emperyalizmini ve işbirlikçi hükümetleri durduralım! Ortadoğu�ya ölüm ve gözyaşı değil, barış ve adalet egemen olsun!


İsrail hükümetinin operasyonları devam ediyor. Her geçen gün sivil ölü sayısı artıyor, Lübnanlılar yurtlarını terk ediyor.
Televizyon ve gazetelerin ilk haberi kan ve gözyaşı, ağır bombardıman manzaraları oluyor. Kadınlar, yaşlılar ve çocuklar gözü dönmüş İsrail ordusunun hedefi içinde yer alıyor.
İsrail hükümeti, Gazze�yi ve ardından Lübnan�ı işgal etmesinin gerekçesi olarak İsrail ordusunun iki askerinin kaçırılmasını gerekçe gösteriyor. Bu inandırıcı olmayan, �sözde� bir gerekçedir.
İsrail hükümeti gerçekten askerlerine değer verseydi, bugüne kadar yüzlerce İsrail askerinin ölmesine yol açan savaş politikasını terk ederdi! Hatta tam aksine, İsrail ordusundan bir çok asker �emirlere uymayarak� savaşa ortak olmadığını açıkladığı için yargılanmaktadır.
İsrail�in Ortadoğu�da kurduğu devlet için ek toprak talebi mi var?
Eğer öyleyse Ortadoğu�da İsrail halkının yaşayacağı kadar büyüklükte toprak var!
Lübnan, Filistin ve İsrail halkları rahatlıkla bir arada yaşayabileceği büyüklükte topraklara sahip Ortadoğu�da saldırganlığın sebebi toprak talebi de olamaz.
Gerekçe İsrail devletinin kendini Hizbullah ve Hamas saldırılarından koruma isteği ise, İsrail ordusu çok daha saldırgan ve terörist politika izlemektedir.
İsrail�in izlediği siyaset, gerekçelerine bakılarak anlaşılamaz. İsrail�in ve Ortadoğu�da olup biteni anlamak isteyen herkes, ABD emperyalizminin Büyük Ortadoğu Projesi�ni göz önünde bulundurmalıdır.
ABD emperyalizmi, çok uzun zamandan beri, yani İsrail devletinin 1948�de Birleşmiş Milletler kararıyla kurulduğu andan başlayarak, Ortadoğu�nun yer altı zenginliklerine, petrolüne göz dikmiş ve bu bölgenin sınırları ve hükümetleri üzerinde oynayarak, emperyalist çıkarlarını sürdürmüştür.
Bugün de ABD emperyalizmi İsrail hükümetini kullanarak, Ortadoğu�da sınırları yeniden çizmek istiyor. Savaş durumu sürdüğü sürece ABD�nin bölge üzerindeki etkisi geçerli olduğu için, Ortadoğu�da savaşlar, işgaller son bulmuyor.
Filistin sorunu olmazsa Irak, o olmadı Suriye ya da İran�ın nükleer çalışmaları gündeme getiriliyor. Kısacası şu veya bu gerekçeyle sürekli sorun çıkarılıyor ve ABD�nin söz ve güç sahibi olma konumu sürekli kılınıyor. Silah ve petrol tekelleri kazançlarını artırırken, yoksul Ortadoğu halkları ve emekçiler bedelini canlarıyla ve yoksullaşarak ödüyorlar.
Bu nedenle, İsrail hükümetinin uyguladığı ağır bombardıman ve işgal politikasının yol açtığı kan ve gözyaşını durduracak olan yegane güç, bu savaştan ve işgalden çıkarı olmayanlar, ezilen ve sömürülenler yani emekçi kitlelerdir.
İsrail ve ABD karşısında, Birleşmiş Milletler, Uluslar arası Yardım Örgütleri, Avrupa Birliği ve diğer süper devletler etkisizdir; hatta bu yaşananlardan dolaylı çıkarları vardır. Onlar da sırası geldiğinde bir ABD, İsrail olmaya hazırdır.
Öyleyse, her dinden ve milliyetten Ortadoğulu emekçiler birlik olmadığı sürece, kan, gözyaşı ve ölümler durmayacaktır.
Biz aşağıda imzası olan sendikalar ve meslek odaları olarak, emekçi sınıfların çıkarlarını temel alan birleşik bir mücadelenin örgütlenmesi için bir adım atıyoruz. 20 Ağustos Pazar günü Kadıköy Meydanında sendikalar, odalar, siyasi partilerle birlikte bir miting düzenliyoruz.
Kadıköy�den vereceğimiz başlama komutu, yeni 1 Mart eylemlerinin de başlangıcı olacaktır. Bu inançla bugün Taksim, Kadıköy, Bakırköy, Aksaray, Kartal�da açacağımız ve bir hafta boyunca açık tutacağımız imza standlarımızda haksız savaşı işgali gündeme getireceğiz, mitingimize katılım çağrısı yapacağız.
Bir kez daha ilan ediyoruz ki, biz harekete geçmezsek savaş ve işgal son bulmayacak!
20 Ağustos�ta Kadıköy�de buluşalım!

KESK İstanbul Şubeleri, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, İstanbul Tabip Odası, Hak-İş Marmara Bölge Başkanlığı, Hava-İş Genel Merkezi, Teksif Bakırköy Şubesi, Haber-İş 1 Nolu Şube, Harb-İş İstanbul Şubesi, Diş Hekimleri Odası, İstanbul Eczacılar Odası, İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası,Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası