Hekimler Yaşadıklarını Paylaşıyorlar


  • Ağustos 18, 2010
  • 2013

HEKİMLER
YAŞADIKLARINI PAYLAŞIYOR!

Sağlık Bakanlığı�nın 3 yıldır uyguladığı "Sağlıkta Dönüşüm Programı" hekimlerin yaşamını nasıl etkiledi?
Sağlık ocağında, devlet hastanesinde, semt polikliniğinde, eğitim hastanesinde, özel hastanede, muayenehanede, tıp fakültesinde çalışan biz hekimler, sık sık Sağlık Bakanlığı�nın meslek hayatımızı, aile düzenimizi etkileyen bir dizi uygulaması ile karşı karşıya geliyoruz.
Hekimler Performansa dayalı döner sermaye uygulaması ile daha çok işlem yapmaya teşvik edilirken, 1 Temmuz genelgesi ile getirilen vaka başı ödeme sisteminde daha az işlem yapılması isteniyor.
Bir yandan yeni TCK, malpraktis yasa tasarısı ile tehdit edilirken, diğer yandan tasarruf tedbirleri ile tanı koyma olanaklarımız elimizden alınıyor. Hastalar ile karşı karşıya getiriliyoruz.
Mecburi hizmet önce kaldırılıyor, bir süre sonra yeniden getiriliyor. Atama/Nakil yönetmeliğinde sık sık yapılan değişikliklerle geleceğimizi planlayamaz hale getiriliyoruz.
Eğitim hastanelerine tepeden kadrolaşma amaçlı şefler atanıyor. Meslekte yükselme olanakları elimizden alınıyor. Başasistan atamaları yapılamıyor.
Başhekimler adeta işletme yöneticisine dönüşmüş, sadece kazandırdıklarınız ile ilgileniyor.
Tüm bu uygulamaların günlük hayatımızı nasıl etkilediğini, yaşadıklarınızı ve değerlendirmelerinizi diğer meslektaşlarınızla paylaşmayı düşünmez misiniz?
Başınızdan geçen, tanık olduğunuz olayları İstanbul Tabip Odası�na yazmanızı diliyoruz.
Saygılarımızla,
İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU


Bu Haberi Paylaş!