TTB Genel Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı


  • Ağustos 18, 2010
  • 2260

TTB GENEL YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA 27.09.2002/ 1598/2002

22 Eylül 2002 tarihli Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısına Adana, Adıyaman, Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, K.Maraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Muğla, Niğde, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Zonguldak Tabip Odaları, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu, TTB Eğitim Kolu, TTB Halk Sağlığı Kolu, TTB Pratisyen Hekimler Kolu, TTB İnsan Hakları Kolu ve TTB Hukuk Bürosu'ndan katılımla daha önceden bildirilen gündem (gündemi yaz) çerçevesinde toplanılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Gündemi, Seçimler başlığında;
a) Türk Tabipleri Birliği'nin mevcut seçimlere ilişkin değerlendirmesini (bu toplantıda dile getirilen görüşler ve geçmişten bu yana söyledikleri ışığında) kamuoyuna açıklamak,
b) Siyasi partilerin sağlıkla ilgili programlarının paylaşılması,
c) Merkez Konseyi'nin taleplerimizi ifade eden; hekimlere, halka yönelik broşürleri hazırlayarak tabip odalarına iletmesi,
d) Mümkünse, daha farklı yollarla da (gazete ilanları, televizyon-radyo programları, vb.) seçim sürecinde sağlığın gündem olması için çaba harcanması,
e) Yerel ve merkezi düzeyde siyasi partiler, adaylarla ilişkiye geçilerek sağlıktaki talep ve beklentilerimizin aktarılması, seçim sonrası da taleplerimizin takipçisi olacağımızın dile getirilmesi,
kararlaştırılmıştır.

2.1- TTB 52. Olağanüstü Büyük Kongresi başlığında;
· İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği'nin gündem olmasına,
· Bu gündeme hazırlık için tabip odalarının komisyon ve yönetim kurulları başta olmak üzere, konuyu mümkün olan en geniş çerçevede tartışmalarına,
· Mutlaka Türkiye ölçeğinde ortak davranılacak asgari nokta ile ilgili olarak odalar düzeyinde somutlaşılmasına,
· 28/29 Eylül 2002 tarihindeki Kol Toplantısı'nda konunun tartışılarak ortaklaştırılmasına,
· Kol Toplantısı sonunda ortaya çıkan durumun Kol aracılığıyla odalara iletilmesine,
· Tekrar gözden geçirilerek ihtiyaç duyulan başlıklarda Ekim ayı sonunda toplanılmasına,
· Ve 23-24 Kasım 2002 tarihinde gerçekleştirilecek 52. Olağanüstü Büyük Kongre'de son şekli verilerek onaylanmak üzere biraraya gelinmesi olarak aşamalandırılmış olup yukarıda aktarılan sürecin Kol ve Merkez Konseyi tarafından koordine edilerek izlenmesine karar verilmiştir.

2.2- TTB 52. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası ile ilgili bir hazırlığın tartışılması uygun bulunmuştur.
· Bu anlamda; 6023 sayılı TTB yasasının, 60. maddesinin 3224 sayılı yasa ile değiştirilen 1. fıkrasının, 2. tümcesinin Anayasa Mahkemesi'nce iptali nedeniyle, doğacak hukuksal boşluk, kamu düzeni ve kamu yararını bozucu nitelikte olduğundan, gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla; anılan madde başta olmak üzere, bütün bir yasa için değişiklik hazırlıklarının yürütülmesine,
· Bugüne değin yapılan hazırlıkların odalarla bir kez daha paylaşılmasına,
· Bu çalışmalara TTB-Web ortamında yer verilmesine,
· İhtiyaç duyulan başlıklarda tabip odalarından isim isteyerek 26 Ekim 2002 tarihinde bir atölye çalışmasında buluşulmasına,
· Ve 52. Olağanüstü Büyük Kongre'de son şekli verilerek onaylanmak üzere biraraya gelinmesine,
yukarıda aktarılan sürecin Merkez Konseyi tarafından koordine edilmesine karar verilmiştir.

3-MYK Değerlendirmesi ve Seçimler
Son gündem olarak Merkez Yürütme Kurulu (MYK) seçimleri yapılarak aşağıdaki isimler belirlenmiştir:
Dr.Eralp Atay
Dr.Altan Ayaz
Dr.Şebnem Korur Fincancı
Dr.Necdet İpekyüz
Dr.Naci İşoğlu
Dr.Ata Soyer
Dr.Zafer Şişli

Ayrıca toplantıda önümüzdeki dönemde MYK seçimleri için bir yönerge oluşturulması ve kol temsilci seçimlerinin de MYK seçimleri öncesi yapılmasına dikkat çekilmiştir.

Yukarıda aktarılan GYK kararları çerçevesinde tabip odası yönetimlerimizce gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi Adına
Dr.Orhan Odabaşı
Genel Sekreter


Bu Haberi Paylaş!