Muayenehanelerden İstenen “İtfaiye Uygunluk Raporu” Hakkında Bilgi Notu

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te 03.08.2011 tarihinde değişiklik olmuş, “Muayenehane Açma Başvurusunda İstenecek Belgeler” başlıklı Ek-1/d sayılı listeye yeni şartlar eklenmişti.

Yazının devamı için tıklayınız.

İBB Zabıta Daire Başkanlığı Ruhsat ve Denetin Müdürlüğü cevabı için tıklayınız.

İlgili yazılar için tıklayınız

http://www.istabip.org.tr/3476-dantay-karar-verdi-muayenehane-acmak-cin-art-koulan-depreme-dayankllk-raporu-ve-yangna-uygunluk-belgesi-artk-stenemeyecek.html

http://www.istabip.org.tr/icerik/bakanlikduyuruekim2014.pdf