Muayenehanelere Yapılan Engelliler/Erişilebilirlik Konulu Tebligatlar İçin İtiraz Dilekçesi

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İlçe Sağlık Müdürlükleri’ne gönderilen “5378 sayılı Kanun ile İlgili Uygulamalar Dağıtım Hk” konulu yazıda, muayenehanelerin “umuma açık sağlık tesisleri” arasında olduğu belirtilerek, ekli formların doldurulması ile eksiklik ve kusurların giderilmesi, aksi halde para cezası uygulanacağı belirtilmişti.

Yazının devamı için tıklayınız.

İtiraz dilekçesi için tıklayınız.

İlgili yazılar

http://www.istabip.org.tr/3742-muayenehaneler-umuma-ack-yerler-midir-engellilerin-eriebilirliine-uygun-duruma-getirilmesi-stenebilir-mi-dayanak-olarak-goesterilen-duezenlemeler-ve-gelinen-nokta.html