Okmeydanı'nda IV.Murat Devri (-İl Sağlık Müdürlüğüne Yollanılan Yazı )


  • Ağustos 18, 2010
  • 2309

13/04/2007-35319

İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ�NE
,

Konu: Hastane �denetimleri� hakkında

Meslek örgütümüze yapılan başvurulardan, İl Sağlık Müdürü�nün de bizzat içinde bulunduğu neredeyse 70 kişiye ulaşan bir �denetleme heyeti�nin oluşturulduğu ve bu heyetin tebdili kıyafet eşliğinde Hastaneleri dolaştığı öğrenilmiştir.

29 Mart 2007 tarihinde Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi�nde yapılan denetimlerde, hekimlerin o an hangi işlemi yaptığı, hasta muayene edip-etmediği gibi, mesleğimiz açısından başat önemdeki ilkeler ihlal edilmiş, poliklinik odalarına girilerek hekimler sorguya çekilmiştir. Hasta haklarını ve mahremiyeti açıkça ihlal eden bu tutumun, bizzat İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince yapılması da oldukça kaygı vericidir.

Aynı şekilde, hekimlere ve ilgili personele, deontolojiye açıkça aykırı şekilde davranıldığı, hekimleri azarlamaya kadar varan bir üslubun benimsendiği de aktarılan bilgiler arasındadır.

Üstelik İl Sağlık Müdürlüğü�nün �hastaneleri denetlemek� kavramından öncelikle anladığı şeyin sağlık bakanı ve başbakan örneğinde görüldüğü gibi �hekimleri denetlemek� olması da düşündürücüdür. Çünkü öyle görünmektedir ki, bu denetim Hastane işleyişi, eksiklik ve noksanlıkların tespiti, gerekli önlemlerin değerlendirilmesi vb. amaçlarla değil, �gövde gösterisi� amacıyla yapılmıştır. Aksi halde Okmeydanı Hastanesi Başhekimliği�nin, hasta başına ayrılan süreyi 7 dakikaya düşürecek şekilde randevu verilmesi, öğlen yemek ve dinlenme arasının kaldırılması, eğitim ve araştırma hastanesi olmasına rağmen, eğitim faaliyetlerinin önemsiz ve gereksiz faaliyetler olarak görülmesi ve hatta eğitim toplantılarının mesai saatleri sonrasında yapılmasının istenmesi gibi. İlgili mevzuata açıkça aykırı uygulamalarının, denetime rağmen devam etmesini açıklamak mümkün değildir.

Mesleğimizin olmazsa olmaz önemdeki bir parçası olan deontolojik kuralların korunması konusunda, Müdürlüğünüzün de gerekli özen ve titizliği taşıyacağını umuyor, yukarıda aktardığımız hususlarda gerekli düzenlemelerin, meslek ilkelerimize uygun olarak yapılmasının önemini ve gereğini hatırlatıyor ve bilgilerinize sunuyoruz.

Saygılarımızla.

Dr.Hüseyin DEMİRDİZEN
Genel Sekreter
Yönetim Kurulu Adına


Bu Haberi Paylaş!