Acil Tıp Asistanları Dışındaki Asistan Hekimlerin “Acil Servis Nöbeti” Tutmaya Zorlanması Hukuka Aykırı Bulundu

Uzmanlık eğitimi gören asistan hekimler, sıklıkla uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işleri yapmaya zorlanıyor. Bunların en yaygın olanı, acil serviste personel eksikliği gerekçe gösterilerek “kapı”, “karantina”, “triyaj” nöbeti tutmaya zorlanmak...

Yazının devamı

Mahkeme kararı için tıklayınız

İlgili yazılar

http://www.istabip.org.tr/3094-biyokimya-uzman-hekimin-acil-servis-noebetine-dahil-edilmesi-hukuka-aykr-bulundu.htmlAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası