650 Sayılı KHK’dan Sonra Hekimlere Yapılan “Tam Gün Çalışma Zorunluluğu” Konulu Tebligatlar Hukuka Aykırı Bulundu

Hatırlanacağı üzere “tam gün çalışma zorunluluğu” getiren düzenlemeler, 30.01.2010 günlü Resmi Gazete’de yayınlanan 5947 sayılı Kanun’da yer almış ve Anayasa Mahkemesi tarafından 16.07.2010 günlü karar ile bir kısım düzenleme iptal edilmişti.

Yazının devamı için tıklayınız.

Karar için tıklayınız.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası