Sağlık Torba Tasarısında; Hekimler, Tıp Öğrencileri, Tıp Fakülteleri Ve Eğitim Araştırma Hastaneleri İle İlgili Maddeler


  • Kasım 25, 2013
  • 3424

Sağlık Bakanlığı Önergesi ile Tasarıya eklenmesi planlanan bölümler kırmızı ile işaretlenmiştir.

1-MADDE 7-14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir... Devamı için tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!