Yan Dal Başvuru Dosyası “Yetersiz” Bulunan Hekimler İçin Bilgi Notu - 2012

Bilindiği gibi Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin Geçici 10.Maddesinde sınavsız olarak “bazı yan dallarda uzmanlık belgesi verilmesi”düzenlenmiş, maddede belirtilen1 koşulları taşıyan hekimlere, 6 ay içinde Bakanlığa başvurma hakkı tanınmıştı...

Yazının devamı  için Tıklayınız

Red cevabını web sitesinden öğrenenler için tıklayınız

Red cevabı tebliğ edilenler içinAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası