Müdürlük, 27 Temmuz İtibariyle Personel Çalışma Belgelerinin İptal Edileceğini Bildiren Hukuka Aykırı Yazıyı Dolaşıma Soktu.


  • Temmuz 24, 2012
  • 3562

Sayın Meslektaşlarımız,

İl Sağlık Müdürlüğü’nün hekimlere muayenehanelerini kapatmak veya SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşundaki ücretli çalışmalarını sona erdirmek için 15 gün süre tanıdığını ve bu sürenin sonunda tercihte bulunmayan hekimlerin çalışma belgelerinin iptal edileceğini bildiren yazısına ilişkin İstanbul Tabip Odası olarak hukuki süreci başlatma kararı almış bulunuyoruz.

Odamız Hukuk Bürosu’nca hazırlanan bilgi yazısını ekte bilginize sunarız.

Saygılarımızla,

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU


Odamız Hukuk Bürosu’nca hazırlanan bilgi yazısı için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!