Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görev Yapan İşyeri Hekimlerine Önemli Duyuru


  • Temmuz 18, 2012
  • 3226

Sayın Meslektaşımız,

Başta belediyeler olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun’a bağlı olarak kurum hekimliği yapan, yanı sıra aynı yerde İş Kanunu’nun 81. Maddesi gereğince işyeri hekimi olarak görev yapan meslektaşlarımız bir süredir sıkıntılı günler yaşamaktaydı.

İş Kanunu’nda 2006 yılında yapılan bir değişiklik gerekçe gösterilerek, bu yıllar boyunca yapılan işyeri hekimliği ödemeleri, faiziyle birlikte geri istenmekteydi.  Bu nedenle davalar açılmıştı.

Pek çok yönden eleştirilere konu olan ve 30.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” bu durumdaki hekimler için lehe bir düzenleme getirdi.

Konuya dair Hukuk Büromuz tarafından hazırlanan bilgilendirme yazısı ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.


İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU


Hukuk bürosu yazısı için tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!