Kamudan Emekli Olmadan Ayrılanların, Emekli İkramiyesi Alma Hakkı, Yeniden Sınırlandırıldı


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile -kimi hükümler hariç olmak üzere- Sosyal Sigortalar, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Kanunu ve sosyal güvenlikle ilgili diğer Kanunlar yürürlükten kaldırılmış ve geçiş dönemine ilişkin düzenlemeler yapılmıştı.

Yazının devamı için tıklayınızAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası