Kurum Tabipleri Ve İşyeri Hekimlerinin “Yetkilendirilmiş Aile Hekimi” Olması Zorunlu Değildir

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 2. maddesinde aile hekimi şöyle tanımlanmakta...

Yazının devamı için tıklayınız.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası