İş kanunu’nun 81. maddesi gerekçe gösterilerek iş akti feshedilen işyeri hekimleri tazminatlarını almaya başladı


  • Temmuz 07, 2010
  • 2594

 

Hatırlanacağı gibi Kurum ve belediyelerde çalışan hekimlerin büyük bölümü, 657 sayılı Kanun’a tabi olarak yerine getirdiği hizmetlerin yanı sıra, aynı kurumdaki işçiler için işyeri hekimliği de yapıyordu. İşyeri hekimliği hizmeti, devlet memurluğu vazifesinden tümüyle bağımsız olduğu için, ayrıca ücretlendirilmekteydi.

Ancak 2009 yılında kimi Belediye Başkanlıkları ve/veya kamu kurum ve kuruluşları tarafından,
4857 sayılı İş Kanunu’nun “işyeri hekimliği”ni düzenleyen 81. maddesine 1.7.2006 tarihinde eklenen fıkra gerekçe gösterilerek, iş akitleri feshedilmiş ve/veya bu hizmetin ayrıca ücret ödenmeksizin gördürüleceği yönünde tebliğler yapılmıştır.

Bu nedenle hukuk büromuz tarafından davalar açılmıştır. Davaların bir kısmı sona ermiş, bir kısmı devam etmektedir.

Feshin haksız olduğu ve tazminatların ödenmesi talebiyle açtığımız dava sonucunda Üsküdar 3. İş Mahkemesi; yasal değişiklikten kaynaklanan bu fesihle hekimin “işçilik alacaklarına hak kazandığı” sonucuna ulaşmış ve işyeri hekimine kıdem ve ihbar tazminatları ile ücret alacağının ödenmesine karar vermiştir. (Ek)

Ayrıntılı bilgi hukuk büromuzdan öğrenilebilir.

02.02.2010


Eki:
Üsküdar 3. İş Mahkemesi’nin 2008/201 E., 2009/107 K. sayılı ve 23.06.2009 tarihli kararı için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!