Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Ve Hukuki Değerlendirme

“Kamu ve özel sağlık kurum/kuruluşlarındaki tıbbi laboratuvarların planlanması, ruhsatlandırılması, açılması, faaliyetlerinin düzenlenmesi, sınıflandırılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kapatılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek” amacıyla hazırlanan, Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği, 25.08.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Yazının Devamı İçin TıklayınızAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası