4 Ağustos Öncesi Son Hazırlıklar

Bilindiği gibi Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte 3 Ağustos 2010 tarihinde yapılan değişiklikler ile; muayenehanelerin taşıması gereken asgari tesis, hizmet ve personel standartları(!) düzenlenmişti. 3 Ağustos düzenlemesi, mevcut muayenehanelere de bir yıllık “uyum” süresi tanımıştı.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız

Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız

Başvuru Dilekçesi Ekinde Sunulacak Evraklar İçin TıklayınızAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası