Kamudan Özele, Özelden Kamuya Geçişlerde “60 Gün Önceden Bildirim Yükümlülüğü”Nün Yürütmesi Durduruldu

Bilindiği gibi 15 Şubat 2008’de yürürlüğe giren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerinde 6 Ocak 2011 ta rihinde değişiklikler yapılmıştı.

Yazının Devamı için TıklayınızAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası