Mesai Saatleri Dışında Özelde Çalışması Nedeniyle Sabit Ödeme Dışında Ek Ödeme Alamayan Hekimler İçin Bilgi Notu

Hatırlanacağı gibi, 25 Şubat tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve “Torba Yasa” olarak adlandırılan 6111 sayılı Kanun”un 190. maddesi ile 209 sayılı Döner Sermaye Kanunu’nda değişiklik yapıldı.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız

Dilekçe Örneği İçin TıklayınızAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası