Belediyelerde Hem Kurum Hekimi, Hem İşyeri Hekimi Olarak Görev Yapan Meslektaşlarımıza Önemli Ve Acil Duyuru


  • Haziran 09, 2011
  • 3319

Bilindiği gibi İstanbul genelindeki belediyelerin neredeyse tamamında hekimler; belediye hekimliğinin yanı sıra işyeri hekimi olarak da görev yapmaktaydı.

Ancak önce İş Kanunu’nun 81. Maddesi değiştirildi, ardından hekimlerin işyeri hekimliği sözleşmeleri herhangi bir tazminat ödenmeksizin fesh edilmeye başlandı.

Bu sayfalarda daha önce duyurduğumuz gibi, bu nedenle davalar açıldı ve ardı ardına hekimler lehine sonuçlandı. Belirtelim ki Mahkeme kararları Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmeye de başladı. (Hala devam eden davalar da bulunuyor)

Bu süreç bütünüyle tamamlanmadan hekimler şimdi de; 2007-2008 yılında bilfiil çalışmaları karşılığında ödenen işyeri hekimliği ücretlerinin “kamu zararına” neden olduğu ve faiziyle birlikte geri ödenmesi isteği ile karşı karşıya kaldı. Meslek örgütümüze yapılan başvurulardan hekimlere, bu içerikte yazılar tebliğ edilerek 7 günlük itiraz süresi tanınmaya başlandığını öğrendik. Bu amaçla Hukuk Büromuz tarafından oluşturulan itiraz dilekçesi ekte yer alıyor.

Dilekçelerin iki nüsha olarak hazırlanmasını ve süresi içinde teslim edildiğini ispatlamak için gerekli (evrak kayıt numarası, havale, imza vb) kayıtların alınmasını önemle hatırlatırız.

Bundan sonraki süreç, olasılıklar ve hazırlıkları birlikte değerlendirebilmek içinse 14 Haziran 2011 Salı günü saat 19.00 İstanbul Tabip Odasında toplantı yapılacağını önemle bilgilerinize sunarız.08.06.2011

Yönetim Kurulu

 


İtiraz dilekçesi için tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!