Vergi dava daireleri kurulu , pos makinası bulundurma zorunluluğunu getiren tebliğin yürütmesini durdurmadı


  • Temmuz 06, 2010
  • 2786

VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU
OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERDİ;
POS MAKİNASI BULUNDURMA ZORUNLULUĞUNU GETİREN TEBLİĞİN YÜRÜTMESİNİ DURDURMADI

Hatırlanacağı gibi, “pos cihazı bulundurma” zorunluluğu, 05.01.2008 tarih ve 26747 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 379 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilmiştir.

Böylece serbest meslek faaliyeti icra eden veteriner hekimler ve diş hekimleri de dahil olmak üzere bütün hekimlerin; iş yerlerinde POS makinesi bulundurmalarını ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu cihazları kullanmaları zorunlu hale getirilmiştir. Zorunluluğa uymayanlar için de ceza öngörülmüştür.

Bu düzenleme sonrasında hukuk büromuz tarafından, 05.01.2008 tarih ve 26747 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 379 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin; ilgili maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle ikame edilen davada, henüz nihai karar verilmemekle birlikte, yürütmeyi durdurma talebimiz reddedilmiştir.

Bu ret kararına, hukuk büromuzca itiraz edilmiş, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından 13 üye ile yapılan değerlendirmede, 8 yargıç tarafından yani oy çokluğu ile itirazımız red edilmiştir. Ancak 13 üye ile toplanan Kurul’da 5 yargıç tarafından, davada ileri sürdüğümüz gerekçeler doğrultusunda bir değerlendirme yapılmış ve ;

“Sonuç olarak, yasada tanımlanan anlamda cihaz ya da sistem olmayan ve esasen serbest meslek kazancı ödemelerinin tamamında kullanılması zorunluluğu bulunmaması sebebiyle vergi güvenliğini sağlamaya da elverişli olmayan POS cihazlarının (diş hekimleri ve veterinerler dahil) serbest hekimlerce bulundurulması yolunda getirilen zorunluluk, Maliye Bakanlığı’na yasayla verilen yetkinin kapsamına girmeyen, Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesiyle güvence altına alınan mülkiyet hakkını ihlal ve POS cihazı ile ilgili sözleşme özgürlüğünü yok eden bir zorunluluktur.”

gerekçesi ile yaptığımız itirazın kabul edilmesi ve dava sonuna kadar yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Karar ekte yer almaktadır.

Bu karar sonrasında dava dosyası tekrar, yargılamayı yürüten ve nihai kararı verecek olan Danıştay Dördüncü Dairesi’ne gönderilmiştir. Nihai karar ve/veya temyiz incelemesi esnasında, yukarıda aktardığımız şekilde düşünen yargıç sayısının daha da artmasını ve bu fikrin Kurul genelinde ağırlık kazanmasını umuyoruz.

Ayrıntılı bilgi hukuk büromuzdan öğrenilebilir.

02.01.2009
Hukuk Bürosu


Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun kararı İçin tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!