Kamuoyunda af kanunu adıyla anılan 5806 sayılı kanun yürürlüğe girdi.(31.10.2008)


  • Temmuz 05, 2010
  • 2573

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ ALMAKTA İKEN  HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN İLİŞİĞİ KESİLEN HEKİMLER DE BU KANUNDAN YARALANABİLECEK.

Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapan 5806 sayılı Kanun, 28 Ekim tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanundan yararlanabilecekler;

Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, pedagojik formasyon, lisansüstü, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrenimi gören öğrencilerden; 

1- 7.6.1995 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler,
2- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki aylık başvuru süresi içerisinde ilişiği kesilenler
3- 1980 sonrasında bu içerikte çıkarılan kanunların kapsamına girmekle birlikte sağlanan haklardan yararlanmak üzere başvurmayan veya başvurdukları halde yararlanamamış olanlar,
4- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi uyarınca bir yükseköğretim kurumu adına yurt içinde başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenim yapanlardan başarısız olmaları nedeniyle ilişiği kesilenler,
5- İlişik kesme işlemine karşı idarî yargı mercilerine başvurmuş olanlar,
6- Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim kurumları ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görürken ilişiği kesilenler,
7- Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile Adli Tıp Kurumunda tıpta uzmanlık öğrenimi görmekte iken ilişiği kesilenler

Başvuru süresi;

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde ilişiklerinin kesildiği kuruma başvurulması gerekmektedir.

Affın kapsamı

1-  Ön lisans ve lisans düzeyinde ilişiği kesilenlere;
a) Devam şartını yerine getirmedikleri dersler için bir eğitim-öğretim yılı, dönemlik dersler için bir dönem devam etme hakkı ve dört sınav hakkı,
b) Devam şartını yerine getirip başarısız olanlara, başarısız oldukları dersler için dört sınav hakkı; istemeleri halinde başarısız oldukları derslere bir eğitim-öğretim yılı, dönemlik dersler için bir dönem devam etme hakkı,
c) Devam zorunluluğu bulunmayan dersler için dört sınav hakkı,     
ç) Not ortalaması nedeniyle sınıfta kalmış olanlara, bir üst sınıfa bir eğitim-öğretim yılı devam etme hakkı ve istedikleri üç dersten not yükseltmek için iki sınav hakkı,
d) Not ortalaması nedeniyle mezun olamayanlara, istedikleri üç dersten not yükseltmek için iki sınav hakkı verilir.

2- Lisansüstü düzeyde ilişiği kesilenlere;
a) Devam şartını yerine getirmedikleri dersler için bir eğitim-öğretim yılı, dönemlik dersler için bir dönem devam etme hakkı ve üç sınav hakkı,
b) Devam şartını yerine getirip başarısız olanlara, başarısız oldukları dersler için üç sınav hakkı; istemeleri halinde bu dersleri değiştirerek bir eğitim-öğretim yılı, dönemlik dersler için bir dönem devam etme hakkı, 
c) Yeterlik için üç sınav hakkı,
ç) Yüksek lisans öğrencileri için bir, doktora öğrencileri için üç yıl tez hazırlama süresi,
d) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için yabancı dil sınavında başarısız olanlara üç sınav hakkı,
e) Sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık alanlarında başarısız olanlara, başarısız oldukları derslerden laboratuvar ve uygulamalı derslere devam ve eksik rotasyonlarını tamamlamaları şartıyla üç sınav hakkı verilir.

Affın sonuçları;

Verilen hakların kullanılması süreci sonunda başarılı olanların öğrenciliğe intibakları yapılır ve haklarında, yıl kaybetmemiş öğrenciler gibi işlem yapılır.

Bu konumda olan hekimlerin iki aylık başvurusu süresinde gerekli müracaatları yapması gerektiğini önemle hatırlatır, ayrıntılı bilgi için hukuk büromuza başvurmanızı öneririz.

31.10.2008
Hukuk Bürosu


Bu HABERİ Paylaş!