Muayenehanelerde Kişisel Sağlık Kayıtlarının Bildirimi Ve Sağlık Personeli Yönünden Yürütmeyi DurdurmaAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası