Yan Dal Başvuru Dosyası Yetersiz Bulunan/Kabul Edilmeyen Hekimler için Bilgi Notu

Yan Dal Başvuru Dosyası Yetersiz Bulunan/Kabul Edilmeyen Hekimler için Bilgi Notu

Yazı için tıklayınız.

Başvuru dilekçesi için tıklayınız.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası