Hukuk bürosu'ndan duyuru


  • Temmuz 05, 2010
  • 2900

 

YARGI;
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNİN, KADROSU BAŞKA KURUMLARDA OLAN VE İ.Ü.’DE YANDAL EĞİTİMİ ALAN HEKİMLERE, %10 ORANINDA DÖNER SERMAYE ÖDEME KARARINI, BİR KEZ DAHA, HUKUKA AYKIRI BULDU.

Hatırlanacağı gibi; İstanbul Üniversitesi, uzmanlık ve yandal uzmanlık eğitimini İstanbul Üniversitesinde görmekte olan hekimlere, kadrolarının başka kurumlarda olması halinde, bu gerekçeyle, döner sermaye payı ödememekteydi.

İşlemin ve dayanağı İstanbul Üniversitesi yönetim kurulu kararının iptali talebiyle, hukuk büromuz tarafından açılan davalar sonucunda; hekimlere uzmanlık ve/veya yandal ihtisasları döneminde, döner sermaye katkı payı ödenmemesi ve bu işlemin dayanağı olan yönetim kurulu kararı hukuka aykırı bulunmuştu.

Mahkeme kararları, bir hayli gecikmeli olarak ve deforme edilerek uygulandı. Öyle ki Üniversite Yönetim Kurulu 02.03.2007 tarih ve 1 no’ lu kararı ile kadrosu başka üniversitede bulunup, yandal eğitimi için İstanbul Üniversitesi’ne gelenlere % 10 oranında (kadrosu bu Üniversitede bulunanlara % 75 oranında) katkı payı ödenmesine karar verdi. Bir başka ifadeyle daha önce ‘hiç’ ödeme yapılırken, Mahkeme kararları sonrasında %10 oranında ödeme yapılmasına karar verilmiş oldu.

Yönetim Kurulunun bu kararı da, büromuzca yargıya taşınmış ve geçtiğimiz günlerde İstanbul 9. İdare Mahkemesi tarafından;

“Yasa ve Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgililerin yürüttükleri göreve ve böylece ortaya çıkan katkılarına bağlı olan döner sermaye gelirlerinin dağıtımının; tersine yönelik yasal bir kural olmadıkça başka nedenlerle farklılık arzetmesinde hukuken olanak bulunmamaktadır.

Bu durumda aynı statüde bulunan, aynı eğitimi alan, aynı mesleği aynı şartlarla icra eden kadrosu idarede bulunan hekimler ile herhangi bir farkının bulunmadığı anlaşılan davacıya döner sermaye katkı payının eşitlik ilkesine aykırı olarak düşük oranda ödenmesine ilişkin tesis edilen işlemde hukuka ve mevzuata uyarlılık bulunmamaktadır”

gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

Mahkeme kararı sonrasında yandal ihtisası yapan hekimlere; kendileri ile aynı statüde bulunan ve kadrosu bu üniversitede bulunan hekimlerden, daha düşük oranda döner sermaye payı ödenmesinin de herhangi bir dayanağı kalmadı.

Ayrıntılı bilgi hukuk büromuzdan alınabilir.

20.08.2008
Hukuk Bürosu


Bu HABERİ Paylaş!