Tedavi hizmetleri genel müdürlüğü tarafından 11.02.2011 tarihinde yayımlanan; “ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik uygulamaları” konulu genelge ve istenen evraklara ilişkin bilgi notu

 Tedavi hizmetleri genel müdürlüğü tarafından  11.02.2011 tarihinde yayımlanan;  “ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik uygulamaları” konulu genelge ve  istenen evraklara ilişkin bilgi notu

  Yazı için tıklayınız.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası