İstanbul ve Yalova için Asgari Ücret Kat Sayısı Belirlendi

01 Ocak 2008 - 31 Aralık 2008 tarihleri arasında uygulanacak olan Asgari Ücret Katsayısı İstanbul ve Yalova illeri için 2.80 olarak tespit edilmiştir.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası