Ayakta Teşhis Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklikler, Yaratacağı Sonuçlar Ve Sağlık Uygulama Tebliği İle Ortaya Çıkan Durum


  • Temmuz 05, 2010
  • 2270

 

Değerli Meslektaşımız,

Hükümetin sağlık alanının düzenlenmesine ilişkin aldığı ve almayı düşündüğü bir dizi karar nedeniyle hem vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşmasında zorluklar ortaya çıkmakta hem de sağlık kurumlarını, dolayısıyla meslektaşlarımızı mağdur eden bir dizi gelişme yaşanmaktadır. 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren Sağlık Hizmetleri Uygulama Tebliği nedeniyle üniversitelerimiz başta olmak üzere kamu kuruluşları ve özellikle sistemdışında tutulmuş olan poliklinikler, muayenehane, özel görüntüleme merkezleri ve laboratuarlar kapanma durumuyla karşı karşıya bırakılmakta, binlerce meslektaşımızı ilgilendiren bu durum hükümet yetkililerince doğru ve olağan bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

Hükümetin Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te yapmayı düşündüğü değişikliklerle de bir taraftan sağlık alanı dışında! (sanki kentlerde planlı bir iskan ve imar durumu varmış gibi) sağlık tesisi kurmak yasaklanırken diğer taraftan varolan sağlık kuruluşlarının da yeni getirilen kurallar çerçevesinde yapılandırılacağı anlaşılmaktadır. Son 5 yıl içerisinde özel teşvikler ve açılımlar yoluyla (hizmet ve malzeme satın alma yönünde) piyasanın genişletilmesi yönünde tercihte bulunan hükümet, hekimlerin önemli bir bölümünün özel sektörde istihdam edilmesine yol açmıştır.

Ancak hükümetin yürürlüğe koymaya çalıştığı programın, özel ve kamu olanaklarını ABD merkezli uluslar arası sağlık tekellerinin pazar beklentilerini karşılama yönünde oluşturduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle küçük ve orta ölçekli (poliklinik, tıp merkezleri, muayenehaneler, laboratuarlar, görüntüleme merkezleri vb.) sağlık kuruluşlarının ayakta kalmasını zorlaştıracak ve burada çalışanların işyerlerini ve işlerini kaybetmesiyle sonuçlanacak bir durumla karşı karşıya kalınmaktadır.

Bütün bu gelişmeleri değerlendirmek üzere sizleri 6 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz toplantıya bekliyor, görüş ve önerileriniz için şimdiden teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla,

İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

TARİH: 6 ŞUBAT 2008 ÇARŞAMBA

SAAT: 19.00

YER: İSTANBUL TABİP ODASI KONFERANS SALONU


Bu HABERİ Paylaş!