Makbuz Veya Fatura Keserek Çalışan Hekim; Fesih Halinde İşçilik Alacaklarını Talep Edebilir Mi?

Özel hastanelerde çalışan hekimlerin;

• hukuki statüleri,
• hekimin makbuz veya fatura düzenlemesinin, hukuki statüsünü etkileyip-etkilemeyeceği

Yazının devamı için ...Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası