Aile Hekimliği Yapmaktan Vazgeçen Hekimlere Duyuru


  • Eylül 29, 2010
  • 5807

Aile Hekimliği seçme ve yerleştirmeleri 15-19 Temmuz tarihlerinde yapılmış ve yerleştirilen hekimlerle, aynı anda standart sözleşmeler imzalanmıştı.

Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi ve Danıştay 5. Dairesi’nin yürütmenin durdurulması kararları sonrasında, kamu çalışanlarının mesai saatleri sonrasında mesleklerini serbest olarak icra etmelerinin hukuka uygun olduğu açıklık kazandı.

Özellikle bu kararlar sonrasında Hukuk Büromuza çok sayıda başvuru yapılarak, aile hekimi olarak çalışmaktan vazgeçip-vazgeçilemeyeceği, sözleşmenin fesh edilip-edilemeyeceği, süresi ve yaptırımı soruldu / soruluyor.

Daha öncede açıkladığımız gibi; “Sözleşmenin çalışan tarafından sona erdirilmesi” 12.08.2005 tarihinde yürürlüğe giren Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler Ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik’in 15. maddesinde yer almaktadır.

Sözleşmenin çalışan tarafından sona erdirilmesi

Madde 15- Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları askerlik, doğum, emeklilik veya diğer sebeplerle iki ay önceden bildirmek kaydıyla sözleşmenin sona erdirilmesini talep edebilirler. Bu süreyi doldurmadan görev yerini terk eden personel, bir yıl süreyle aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olamaz.

İmzalanan Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi’nin 6. maddesinde de paralel bir düzenleme yer almaktadır.

Bu nedenle de hukuk büromuz tarafından daha önce yazılan ve web sitesinde de yayımlanan yazılarda, “iki ay önceden bildirmek” düzenlemesine uyulması önerilmişti.

Ancak bu açıklamamız, hali hazırda/bugün aile hekimliği yapmaktan vazgeçilmesine engel değildir.

Öncelikle belirtelim ki; sözleşme henüz yürürlüğe girmediği ve aile hekimliği ilişkisi başlamadığı için, 2 ay kuralının bu aşamada işletilmemesi gerekir. Dolayısıyla 1 Kasım tarihinde kadar her zaman, 1 Kasım tarihinde (sözleşme yürürlüğe girdikten sonra) ise 2 ay önceden bildirerek sözleşmenin fesh edilmesi uygun olacaktır. 

Feshin yazılı yapılması, ispat açısından önemli ve gereklidir.

Kaldı ki –alıntı yaptığımız 15. maddeden de görüldüğü gibi- istifa ve/veya feragat ve/veya ilişki kesmenin mutlaka 2 ay önce yapılması gerektiğinin kabulü halinde dahi, ilgili mevzuatta düzenlenen nihai yaptırım, bir yıl içerisinde yeniden aile hekimliği için başvuramamaktır.
 
Dolayısıyla 2 AYDAN AZ BİR SÜRE KALMIŞ OLSA DAHİ, AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ MÜMKÜNDÜR.
Ekte fesih dilekçesi örneği yer almaktadır. Bu dilekçelerin -bir tanesinin sizde kalması amacıyla- iki nüsha olarak hazırlanması yararlı olacaktır. Sizde kalacak nüshanın; dilekçenin verildiğini ispata yönelik bir kayıt ile (havale, evrak kayıt numarası, alındı kaşesi vb) alınması gereklidir.

Ayrıntılar ve her türlü destek için hukuk büromuza başvurmanız yeterli olacaktır.

27.09.2010
Hukuk Bürosu


FESİH YAZISI örneği

VALİLİK MAKAMI’NA
İSTANBUL,


Konu : Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi’nin sona erdirilmesi hakkında

Halen …..Sağlık Ocağı’nda/….Hastanesi’nde görev yapmaktayım. İstanbul genelinde yapılan aile hekimliği seçme ve yerleştirmelerinde .....nolu .....Aile Sağlığı Birimi’nde çalışmak üzere Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi’ni imzaladım.
Her ne kadar İstanbul’da aile hekimliği uygulamasının 30 Ekim 2010 tarihinde başlatılacağı belirtilmişse de sözleşmemi; mesleğime ilişkin planlarımda değişiklikler olduğu için veya kişisel nedenlerimden dolayı …-veya benzer gerekçeler kullanılabilir- bu tarihi beklemeksizin sonlandırmak/feshetmek istiyorum.

Ayrıca İstanbul’da henüz aile hekimliği uygulamasına geçilmemiş ve sözleşme yürürlüğe girmemiş olduğundan; ilgili mevzuatta yer alan “iki ay önceden bildirme” yükümlülüğünün bulunmadığı kanısındayım.

Bu doğrultuda düzenleme yapılmasını ve sözleşmemin derhal sona erdirilmesini talep eder ve gereğini bilgilerinize sunarım. Saygılarımla. TARİH
          
AD-SOYAD
İMZA
adres

 

 


Bu HABERİ Paylaş!