Sağlık Hakkı Tartışıldı Deneyimler Aktarıldı


  • Ağustos 25, 2010
  • 2060

Sağlığıma Engel Olma Platformu’nun düzenlediği “Sağlık Haktır” konulu panel ve forum 29 Mayıs Cumartesi günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yapıldı. Etkinlikte Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr.Cavit Işık Yavuz, “Sağlığın Ticarileştirilmesi ve Sonuçları”, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr.Mehmet Zincir “Halk Sağlığı Bakışıyla Sağlık Hakkı”, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr.Yasemin Özdek “Bir İnsan Hakkı Olarak Sağlık Hakkı” konulu bildirilerini sundular.
Kot taşlama işçilerinin yaşadıkları sorunları konu edinen bir belgesel filmin izlenmesinin ardından katılımcıların söz aldığı forum bölümüne geçildi.
Toplantının kapanış bildirisinin okunmasının ardından söz alan Dr. Süheyla Ekemen, Platformun bu etkinlikten aldığı güçle sağlık hakkı mücadelesini daha da güçlendirerek sürdüreceğini ve bir sonraki toplantıya bazı kazanımlarla birlikte geleceklerine olan inancını dile getirerek etkinliği sonlandırdı.

Çok sayıda izleyicinin olduğu etkinlikte Sağlık Hakkı Derneği, Kas Hastalıkları Derneği, ALS Hastaları Derneği, Okmeydanı Halkevi, Emekli-Sen, Engelli Hakları Atölyesi, Devrimci Sağlık-İş Sendikası üyeleri, İşitme Engellileri Derneği, Toplumsal Hukuk ve Araştırmalar Derneği, Kot Taşlama İşçileri Komitesi, Tersane İşçileri Birliği, Sefaköy Halkevi, Sarıyer Halkevi, Sulukule Mahallesi adına birer temsilciyle Yeşil Kart mağduru bir vatandaş söz alarak düşüncelerini ifade etti.
Konuşmalarda sağlık hakkı mücadelesinin, kapitalist sistem karşısında bir başka toplumsal düzen arayışını ifade eden toplumsal mücadelenin parçası olduğu vurgulandı. Toplantı sonuç bildirgesinde de şu ifadelere yer verildi: “Bir hak olarak sağlığı tartışmak bir sistem tartışmasıdır. Bu hakkın elde edilmesi aynı zamanda toplumsal bir yenilenme sürecinin mütevazi bir parçası olarak ele alınmalıdır. Kapitalist sisteme kazandırılmış bazı hakların kullanımı için yasaların uygulanmasını talep etme, bütçenin sorgulanması, yargıyı etkin olarak kullanma vb. mücadele yöntemlerinin yanında esas olarak herkesin parası kadar insan olduğu, herkesin parası kadar sağlık hizmetine ulaşabileceği anlayışından her vatandaşın doğuştan sahip olduğu ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan haklarına maddi gelir, statü veya başka hiçbir koşul aranmaksızın rahatlıkla ulaşabileceği ve yararlanabileceği bir sisteme ulaşmayı hedeflemek dolayısıyla sağlık hakkı mücadelesini toplumsal mücadelenin bir parçası haline getirmek amaçlanmalıdır. Sadece parasız sağlık hizmeti talebi yerine nasıl bir sağlık hizmeti istediğimizi bu talebin sahipleriyle birlikte örgütlediğimiz ve somut bir gerçeklik haline getireceğimiz bir mücadele sürecini öngörebilmeliyiz.”

 


Bu HABERİ Paylaş!