MESLEKTAŞIMIZA YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ

Meslektaşımız Dr. Haydar Dümen’in 29.03.2010 tarihinde muayenehanesinde uğramış olduğu silahlı saldırıyı kınıyor, hekimlere yapılan bu saldırıların derhal son bulmasını istiyoruz.

Saygılarımızla,

İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULUAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası