KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK DANIŞMA KURULU'NDA İLAHİYATÇI OLMALI MI ?


  • Ağustos 25, 2010
  • 1635

11 Mart 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile ilgili TTB görüşü kısa süre içinde paylaşılacaktır.

Ancak, "ilahiyatçı üye" tartışmalarının kamuoyunda gündem olması nedeniyle, Dr. Murat Civaner tarafından 2008 yılında hazırlanmış olan "Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu'nda ilahiyatçı olmalı mı?" başlıklı yazıyı, yararlanılması amacıyla sunuyoruz.

Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu'nda ilahiyatçı olmalı mı? ( Hekim Forumu Dergisinde yayınlanmıştır)


Bu HABERİ Paylaş!