MALPRAKTİS Tıbbi Girişimler Nedeniyle Hekimin Ceza ve Tazminat Sorumluluğu


  • Ağustos 25, 2010
  • 4549

Prof.Dr.İ.Hamit HANCI
Ankara Ünv. Tıp Fak.
Adli Tıp AD


Son yıllarda doktorların yapmış oldukları uygulamalar nedeniyle aleyhlerine açılan davalarda ciddi bir artış gözlenmektedir. Hekimleri zor durumda bırakan bu davaların açılmasındaki başlıca sebep ise yasal düzenlemelerim bilinmemesidir.
Tıbbi girişimler nedeniyle meydana gelen bu istenmeyen durumlarda girişimin, hekimin kötü uygulamasından mı yoksa Hukuk'un izin verdiği risk mi olduğunu ayırt etmemiz son derece önemlidir.

Kitapta yer alan bazı konu başlıkları:
.. Suç kavramı / .. Taksirli suçlar / .. Sorumluluğun şartları / .. Acil Hastalarda hekim sorumluğu ve hastayı kabul etme / .. Yüksek Sağlık Şurası / .. Acil Hastalarda Hekim Sorumluğu ve Hastayı Kabul Etme / .. İlk Yardımda Hasta ve Hekim İlişkileri / .. Hastanın rızası / .. Tanı ve tedavi yönteminde yükümlülük / .. Cerrahi operasyonlar / .. Hekimin ilaç kullanmasından sorumluluğu / .. Sır saklama yükümlülüğü / .. Serbest çalışan hekimin hukuki sorumluluğu / .. Kamu Hastanerlernde yapılan tıbbi ve girişimlerden doğan hukuki sorumlukluk
Seçkin yayıncılık: Sağlık S. 19/B, 06410 Sıhhiye/ANKARA


Bu Haberi Paylaş!