Klinik Etik


  • Ağustos 25, 2010
  • 3981

Editör Prof. Dr. Ayşegül Erdemir Demirhan

Klinik etik, kliniğe gelen hastanın hekimle olan ilişkilerini, ahlaki değerleri, kuralları ve ilkeleri inceleyen bilim dalı olup tıp etiğinin kollarından biridir. Daha açık bir şekilde tanımlamak istersek klinik etik. Klinikteki etik ikilemleri, değer çatışmalarını inceler ve bazı sonuçlara bağlar. Bilindiği gibi bütün etik ilkeler bazen birbiriyle çelişmekte, bazen de birbiriyle de tam bir ilişki içine girmektedir. Tıp etiği ilkeleri etikle ilgili kitaplarda az veya çok sayıda, bazen bir kaçı bir arada ve bir ilke altında toplanmışlardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:
1)Yararlılık ilkesi, 2)Kötü davranmama ilkesi, 3)Hastaya zarar vermeme ilkesi, 4)Adalet ilkesi, 5)Yaşama saygı ilkesi, 6)Gizliliğe saygı ilkesi, 7)Özerkliğe saygı ilkesi, 8)Aydınlatılmış onam ilkesi
Editörlerden Prof. Dr. Ayşegül Erdemir Demirhan kitabın giriş kısmında bunları yazıyor.
Nobel Tıp Kitap Evi tarafından yayınlanan kitabın 4 editörü var. Prof. Dr. Ayşegül Erdemir Demirhan, Doç. Dr. Yasemin Oğuz, Yard. Doç. Dr. Ömer Elçioğlu ve Uzman Dr. Hanzade Doğan.
Toplam 668 sayfadan oluşan bu kapsamlı yayının hazırlanmasında 48 bilim adamının emeği geçmiş.
Kitaba tabip odalarından da ulaşmak olanaklı.


Bu Haberi Paylaş!