Sağlık Hizmetlerinde Sürekli Kalite İyileştirme

Sağlık Hizmetlerinde Sürekli Kalite İyileştirme
Doç.Dr. Sıdıka KAYA


Sunuş Sağlık hizmeti sunan kuruluşlardan gittikçe daha kaliteli ve daha ucuz hizmet sunmaları talep edilmektedir. Sürekli Kalite İyileştirme (SKİ) veya Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ile hem etkililik hem de verimlilik artırılabilir. Bu kitapta, sağlık hizmetlerinde kaliteyi iyileştirmeye çalışan, ilgi duyan veya öğrenmek isteyenlere, yöneticilere, klinisyenlere ve diğer sağlık çalışanlarına SKİ/TKY ile ilgili kavramlar ve yöntemler açıklanmaktadır. Kitapta kapsanan konulardan bazıları şunlardır: * Sağlık hizmetlerinde kalite kavramı * Sürekli kalite iyileştirmenin özellikleri * Kalite iyileştirme proje modelleri * Stratejik kalite yönetimi * Kritik başarı faktörleri
Doç.Dr. Sıdıka Kaya, lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulunda tamamladıktan sonra, H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Ana Bilim Dalında bilim uzmanlığı ve bilim doktorluğu derecesi aldı. Dr. Kaya, sağlık hizmetlerinde kalite konusunda; 1996 yılında British Council bursuyla İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde, 1998-1999 yıllarında Fulbright bursu ile Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston Üniversitesi'nde, 1999-2001 yıllarında ise yine ABD'de Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu Takemi programında doktora sonrası araştırma ve çalışmalarda bulundu. Sağlık hizmetleri yönetimi ve sağlık kurumlarında kalite yönetimi alanlarında dersler veren Dr. Kaya'nın yurt içinde ve yurt dışında hakemli dergilerde yayımlanmış pek çok makalesi bulunmaktadır. Sağlık hizmetlerinde kalite konusunda projeler yöneten, çalışma gruplarına katılan, yöneticilere hizmet içi eğitim veren Dr. Kaya, 2002-2005 yılları arasında Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi'nin editörlüğünü yaptı. Dr. Kaya, halen Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu öğretim üyesidir.
Genel Dağıtım: Pelikan Tıp ve Teknik Kitapçılık Ltd.Şti. Merkez: Olgunlar Sok. No: 4/4, Bakanlıklar/ANKARA Tel: 0 312 417 17 27Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası