Çağdaş Türk Tıp Şiirleri

Çağdaş Türk Tıp Şiirleri
Seçki

Doç.Dr. Faik Çelik


"Bu seçkide çağdaş Türk Şiirinden örnekler seçildi, Halk Edebiyatında tabip ve yara kavramlarının anlamlandırılmasındaki farklılık, Divan Edebiyatındaki "dil" sorunları düşünülerek seçkiye dahil edilmedi. Ama bu tercih ne, "olmaz ilaç sine-i sad pareme" dizelerini mırıldanmamıza ne de "doktor civanım ah neler istiyor canım" dizelerindeki neşeli türkü ezgisini hatırlamamıza engel değildir. Eksiklikler mutlaka vardır, 300'e yakın şiir arasından seçilen bu örneklerdeki tek ölçü kişisel beğenidir. Bu nedenle bu kitapta yeral(a)mayan şiirlerdeki eleştiriyi peşinen üstleniyorum. Eleştiri ve katkılarınızla daha iyiye varacağımıza inanıyorum."
Kitap TTB ve Tabip Odalarından temin edilebilinir.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası